Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Heeft u een probleem? Wij kunnen u helpen.

VZKH Advocaten kan u helpen bij het beoordelen of het opstellen van allerlei (commerciële) contracten.

 

In dit kader kan worden gedacht worden aan handelscontracten op het gebied van inkoop, verkoop, algemene voorwaarden, opdracht, aanneming van werk, samenwerking, agentuur, franchise en distributie.

Ook kan VZKH Advocaten u bijstaan in geschillen, bijvoorbeeld in het geval dat uw contractspartij de overeenkomst niet (correct) nakomt.

 

Het is raadzaam om voor het sluiten van een contract juridisch advies in te winnen. Een goed opgesteld contract kan procedures voorkomen en, als het toch tot een procedure zou komen, verhoogt dat uw kansen op een goede afloop daarvan.

Heeft u hulp nodig?

Jelle Hollema en Dick Kant zijn onze contract- en aansprakelijkheids specialisten

Bent u op zoek naar een ander vakgebied?

Bekijk de mogelijkheden
  • Arbeidsrecht

  • Dit vakgebied houdt zich bezig met alles wat verband heeft met de arbeidsovereenkomst, zowel van uit de werkgever als vanuit de werknemer.

  Meer informatie
  • Huurrecht

  • VZKH staat zowel verhuurders als huurders bij inzake het beoordelen en opstellen van huurcontracten en geschillen.

  Meer informatie
  • Ondernemingsrecht

  • Dankzij jarenlange praktijkervaring kan VZKH Advocaten met u meedenken en u wijzen op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden.

  Meer informatie
  • Belastingrecht

  • VZKH heeft ervaring met diverse deelgebieden van het belastingrecht, hetzij; loonheffing, fiscale herstructurering, omzetbelasting, internationale belastingrecht etc.

  Meer informatie
  • Strafrecht

  • Om wat voor reden ook, u kunt in aanraking komen met politie of justitie. Of het nu bijvoorbeeld gaat om een ingevorderd rijbewijs, een onderzoek door de FIOD of een andere opsporingsinstantie. Wij helpen u.

  Meer informatie
  • Migratierecht

  • Zowel privépersonen als ook bedrijven adviseren en begeleiden wij bij het doorlopen van deze migratieprocedures.

  Meer informatie
  • Insolventierecht

  • Dankzij jarenlange praktijkervaring kan VZKH Advocaten met u meedenken en u wijzen op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden.

  Meer informatie
  • Vastgoedrecht

  • Het vastgoedrecht omvat niet alleen de aan- en verkoop van onroerend goed, maar ook huurrecht, bouwrecht, appartementsrecht, VvE-recht, erfdienstbaarheden, (erf)pacht en burenrecht.

  Meer informatie
  • Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

  • In het zakenleven vormt de overeenkomst de basis voor de rechtsverhouding tussen partijen. Het is daarom belangrijk dat u de rechten en plichten goed vastlegt.

  Meer informatie