Insolventierecht

Heeft u een probleem? Wij kunnen u helpen.

Als ondernemer zult u met enige regelmaat geconfronteerd worden met een (dreigend) faillissement van een toeleverancier of klant. VZKH kan u helpen om uw schade zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken.

 

Ook kan het gebeuren dat uw eigen onderneming in financiële problemen raakt. VZKH denkt dan graag met u mee over de mogelijkheden om een faillissement te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van een herstructurering, herfinanciering of het sluiten van een crediteurenakkoord. Ook kan VZKH u begeleiden bij een doorstart of activatransactie, al dan niet vanuit faillissement.

 

Door onze jarenlange praktijkervaring, onder meer opgedaan als curatoren in faillissementen, kan VZKH u bijstaan in kwesties die betrekking hebben op bestuurdersaansprakelijkheid, Pauliana, het uitwinnen van zekerheidsrechten (w.o. pandrecht, hypotheekrecht en eigendomsvoorbehoud), het sluiten van een (dwang)akkoord en geschillen met de curator.

Heeft u hulp nodig?

Onze specialisten staan voor u klaar

Bent u op zoek naar een ander vakgebied?

Bekijk de mogelijkheden
  • Arbeidsrecht

  • Dit vakgebied houdt zich bezig met alles wat verband heeft met de arbeidsovereenkomst, zowel van uit de werkgever als vanuit de werknemer.

  Meer informatie
  • Huurrecht

  • VZKH staat zowel verhuurders als huurders bij inzake het beoordelen en opstellen van huurcontracten en geschillen.

  Meer informatie
  • Ondernemingsrecht

  • Dankzij jarenlange praktijkervaring kan VZKH Advocaten met u meedenken en u wijzen op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden.

  Meer informatie
  • Belastingrecht

  • VZKH heeft ervaring met diverse deelgebieden van het belastingrecht, hetzij; loonheffing, fiscale herstructurering, omzetbelasting, internationale belastingrecht etc.

  Meer informatie
  • Strafrecht

  • Om wat voor reden ook, u kunt in aanraking komen met politie of justitie. Of het nu bijvoorbeeld gaat om een ingevorderd rijbewijs, een onderzoek door de FIOD of een andere opsporingsinstantie. Wij helpen u.

  Meer informatie
  • Migratierecht

  • Zowel privépersonen als ook bedrijven adviseren en begeleiden wij bij het doorlopen van deze migratieprocedures.

  Meer informatie
  • Insolventierecht

  • Dankzij jarenlange praktijkervaring kan VZKH Advocaten met u meedenken en u wijzen op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden.

  Meer informatie
  • Vastgoedrecht

  • Het vastgoedrecht omvat niet alleen de aan- en verkoop van onroerend goed, maar ook huurrecht, bouwrecht, appartementsrecht, VvE-recht, erfdienstbaarheden, (erf)pacht en burenrecht.

  Meer informatie
  • Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

  • In het zakenleven vormt de overeenkomst de basis voor de rechtsverhouding tussen partijen. Het is daarom belangrijk dat u de rechten en plichten goed vastlegt.

  Meer informatie