Kantoorgebouw 'Dreesz' Brugstraat 11 7607 XJ Almelo
Tevens kunt u ons bezoeken op de volgende locaties:
Kantoor Goor Rubensstraat 1 7471 HX Goor
Kantoor Ommen Schurinkstraat 23 7731 GC Ommen
Stichting Beheer Derdengelden VZKH: NL78 INGB 0006 5309 84

Huurrecht

Heeft u een probleem? Wij kunnen u helpen.

In het huurrecht gelden algemene regels en bijzondere regels voor woonruimte, winkelbedrijfsruimte en kantoorruimte. Deels is sprake van dwingend recht, waarbij niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken.

Jelle heeft de specialisatieopleiding huurrecht gevolgd en is sinds 2001 lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA). Als huurrechtspecialist kent Jelle de valkuilen, maar ook de mogelijkheden van het huurrecht.

 Jelle staat zowel verhuurders als huurders bij inzake het beoordelen en opstellen van huurcontracten en geschillen betreffende beëindiging van huurcontracten, huurincasso, gebreken, onderhoud, renovatie, overlast, onderhuur, huurprijswijzigingen en ontruiming.

home space

Heeft u hulp nodig?

Jelle Hollema is onze huurrecht specialist

Bent u op zoek naar een ander vakgebied?

Bekijk de mogelijkheden
 • Arbeidsrecht

  Dit vakgebied houdt zich bezig met alles wat verband heeft met de arbeidsovereenkomst, zowel van uit de werkgever als vanuit de werknemer.

  Meer informatie
 • Huurrecht

  VZKH staat zowel verhuurders als huurders bij inzake het beoordelen en opstellen van huurcontracten en geschillen.

  Meer informatie
 • Ondernemingsrecht

  Dankzij jarenlange praktijkervaring kan VZKH Advocaten met u meedenken en u wijzen op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden.

  Meer informatie
 • Belastingrecht

  VZKH heeft ervaring met diverse deelgebieden van het belastingrecht, hetzij; loonheffing, fiscale herstructurering, omzetbelasting, internationale belastingrecht etc.

  Meer informatie
 • Strafrecht

  Om wat voor reden ook, u kunt in aanraking komen met politie of justitie. Of het nu bijvoorbeeld gaat om een ingevorderd rijbewijs, een onderzoek door de FIOD of een andere opsporingsinstantie. Wij helpen u.

  Meer informatie
 • Migratierecht

  Zowel privépersonen als ook bedrijven adviseren en begeleiden wij bij het doorlopen van deze migratieprocedures.

  Meer informatie
 • Insolventierecht

  Dankzij jarenlange praktijkervaring kan VZKH Advocaten met u meedenken en u wijzen op eventuele valkuilen, risico’s en mogelijkheden.

  Meer informatie
 • Vastgoedrecht

  Het vastgoedrecht omvat niet alleen de aan- en verkoop van onroerend goed, maar ook huurrecht, bouwrecht, appartementsrecht, VvE-recht, erfdienstbaarheden, (erf)pacht en burenrecht.

  Meer informatie
 • Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

  In het zakenleven vormt de overeenkomst de basis voor de rechtsverhouding tussen partijen. Het is daarom belangrijk dat u de rechten en plichten goed vastlegt.

  Meer informatie